Laboratorij za energetsko elektroniko

Vodja laboratorija:

red. prof. dr. Miro Milanovič
tel: 02/220 7330
e-pošta: miro.milanovic@um.si

Laboratorij za energetsko elektroniko izvaja temeljne in aplikativne raziskave na področjih pretvorniških sistemov, motornih pogonov in alternativnih virov električne energije. Posebni poudarek naših raziskovalnih aktivnosti je na naprednih modulacijskih in regulacijskih algoritmih za vodenje različnih sistemov, ki so napajani s pretvorniki močnostne elektronike kot so to AC-AC, AC-DC, DC-AC in DC-DC pretvorniki. Razvijamo tudi elektronske sklope zasnovane na mikroračunalniški ali na FPGA tehnologiji, ki omogočajo digitalno vodenje vseh vrst pretvornikov. Naše raziskovalno delo uvajamo v pedagoškimi proces in tako skrbimo, da so študenti seznanjeni z najnovejšimi rezultati raziskav. Na pedagoškem področju člani laboratorija tako pokrivajo različne vsebine kot so analogna elektronska vezja, digitalna elektronska vezja, pretvorniki močnostne elektronike in servosistemi, regulacije in robotika. Predavanja iz omenjenih tematik so dobra osnova za izvajanje laboratorjiskih vaj, ki so za študente obvezne pri vseh naših predmetih.

Oglasna deska laboratorija

Oglasna deska je trenutno prazna.