Laboratorij za industrijsko robotiko

Vodja laboratorija:

izr. prof. dr. Aleš Hace
tel: +386 (0)2 220 7301
e-pošta: ales.hace@um.si

Laboratorij za industrijsko robotiko izvaja temeljne in aplikativne raziskave na področjih robotskih sistemov, mehatronskih sistemov, industrijske robotike in avtomatizacije proizvodnje, računalniško podprtega načrtovanja vodenja, električnih vozil in servosistemov. Posebni poudarek naših raziskovalnih aktivnosti je na naprednih regulacijskih algoritmih za vodenje različnih mehatronskih sistemov in električnih pogonov. Razvijamo tudi vgrajene sisteme za namenske aplikacije mehatronskih sistemov. Naše raziskovalno delo ažurno povezujemo s pedagoškimi aktivnostmi in skrbimo za seznanjanje študentov z najnovejšimi tehnologijami. Na pedagoškem področju člani laboratorija tako pokrivajo različne vsebine kot so robotika, servosistemi, mikrokrmilniki, krmilna tehnika in industrijska avtomatizacija, modeliranje in simulacije. Teoretska predavanja v učilnicah intenzivno dopolnjujemo s praktičnim poučevanjem v sodobno opremljenih laboratorijih.

Oglasna deska

Oglasna deska je trenutno prazna.