Laboratorij za kognitivne sisteme v mehatroniki

VODJA LABORATORIJA:

red. prof. dr. RIKO ŠAFARIČ, univ. dipl. inž. el.
tel: 02/220 7302
e-pošta: riko.safaric@um.si

Laboratorij za kognitivne sisteme v mehatroniki izvaja temeljne in aplikativne raziskave na področju uporabe umetne inteligence (kognitivni sistemi osnovani s pomočjo umetne nevronske mreže, mehke logike, genetskih algoritmov, algoritmov teorije rojev delcev...) za potrebe gradnje nelinearnih regulatorjev na področju mehatronskih sistemov, predvsem mobilnih robotov, daljinsko vodenih robotov in nano/mikro preciznih robotov, procesnih enot za sušenje blata čistilnih naprav... Razvijamo tudi nano in mikro precizne robotske mehanizme (ponovljivost znotraj 3,9 nm) in prijemala za nano/mikro precizne robotske sisteme primerne za prijemanje, prenašanje in aktivno spuščanje objektov velikosti od nekaj sto nanometrov do nekaj deset mikrometrov.

Raziskovalno delo izvajamo s študenti dodiplomskega in podiplomskega študija in s tem skrbimo, da se raziskovalni dosežki laboratorija prenašajo v izobraževalni proces. V izobraževalnem procesu na dveh študijskih programih Elektrotehnika in Mehatronika člani laboratorija pokrivajo področja linearnih in nelinearnih regulacij, robotike, nanorobotike, telerobotike, sistemov mehatronike, učenja Matlaba itd. Klasična predavanja v učilnicah dopolnjujemo s praktično orientiranimi laboratorijskimi vajami in projekti.

Oglasna deska

Oglasna deska je trenutno prazna.