Projekti

Laboratorij je solidno opremljen s strojno in programsko opremo, ki služi za raziskovalno dejavnost in za pedagoški proces. Seznam temeljnih in mednarodnih projektov je objavljen na strani Inštituta za robotiko.

Industrijski (razvojno-raziskovalni) projekti:

  • Izgradnja pilotskega reaktorja sušenja in razkuževanja komunalnega in/ali industrijskega mulja iz čistilnih naprav, 2014-15, naročnik: Gorenje Surovina d.o.o., vodja Šafarič R.
  • Delavnica programiranja LegoMindstorms robotov, 2014-2015, vodja Uran S.
  • Razvoj programske opreme konfiguratorja virtualnih vrat, 2008-2009, Naročnik Doorson d.o.o., vodja Šafarič R.
  • Razvoj avtomatskih požarnih vrat, 2005, Naročnik Doorson d.o.o., vodja Šafarič R.