Urniki

Urniki za tekoči semester, prikazani za vse študijske programe, ali po predmetih ali po izvajalcih, so dostopni na spletni strani FERI feri.um.si/studij/urniki/.