Razpis Projekta 2/3 za šolsko leto 2017/18 na študijskem programu Mehatronika UN

01.09.2017

Skladno z 2. sklepom 4. izredne seje Sveta Mehatronike z dne 31.8.2017 Vas pozivam, da do 20.9.2017 pošljete koordinatorju študijskega programa Mehatronika (ales.hace@um.si) predloge projektnih tem za študente tretjega letnika 1. bolonjske stopnje Mehatronika UN (Projekt 2/3) za študijsko leto 2017/18.

Projektne teme naj bodo primerne za skupino dveh ali največ treh študentov in morajo biti zastavljene tako, da bodo ob zaključku študijskega leta konvergirale v diplomska dela za vsakega študenta, ki bo sodeloval na projektu. Predloge projektnih tem pošljite na priloženem obrazcu (prosim samo ena stran). Upoštevajte, da mora imeti vsak mehatronski projekt ustrezna mentorja iz FERI in FS. O predlogih bo razpravljal SM in jih predstavil študentom v prvem tednu pouka. Ti se morajo nato v enem tednu odločiti za projektno temo na kateri bodo delali, kontaktirati mentorje projektov in začeti z delom na projektnih nalogah. Mentorji projektov naj zagotovijo, da bodo študentje rezultate svojega projektnega dela predstavili na Letni konferenci Mehatronike ob koncu šolskega leta !


Koordinator študijskih programov Mehatronike

izr.prof.dr. Aleš Hace