Razpis Projekta II za šolsko leto 2017/18 na študijskem programu Mehatronika VS

01.09.2017

Skladno s 1. sklepom 4. izredne seje Sveta Mehatronike z dne 31.8.2017 Vas pozivam, da do 20.9.2017 pošljete koordinatorju študijskega programa Mehatronika (ales.hace@um.si) predloge projektnih tem za študente drugega letnika 1. bolonjske stopnje Mehatronika VS (Projekt II) za študijsko leto 2017/18. Projekt se izvaja v poletnem semestru.

Projektne teme naj bodo primerne za skupino dveh ali največ treh študentov. Predloge projektnih tem pošljite na priloženem obrazcu (prosim samo ena stran). Upoštevajte, da mora imeti vsak mehatronski projekt ustrezna mentorja iz FERI in FS (učitelja na šp Mehatronika VS). O predlogih bo razpravljal SM in jih predstavil študentom v prvem mesecu novega študijskega leta. Po predstavitvi projektov se morajo študentje v enem tednu odločiti za projektno temo na kateri bodo delali in kontaktirati mentorje projektov. Mentorji projektov naj zagotovijo, da bodo študentje rezultate svojega projektnega dela predstavili na Letni konferenci Mehatronike ob koncu šolskega leta !

Predloge projektov lahko podajo tudi študentje, ki bodo v šolskem letu 2017/18 vpisani 2. letnik šp Mehatronika VS. Študentska vloga za odobritev samostojnega projekta mora vsebovati:

  • prošnjo za odobritev samostojne projektne teme,
  • izpolnjen obrazec za projektno temo, pri čemer je potrebno navesti naziv podjetja, delovnega mentorja v podjetju, žig podjetja in navesti odgovornost podjetja (pokrivanje vseh stroškov in zagotavljanje materialnih pogojev, zagotavljanje ustreznega delovnega okolja in varnosti, realizacija projekta v okviru izpolnjevanja študijske obveznosti študenta),
  • smiselno izpolnjen obrazec za prijavo teme diplomskega dela z delovnim naslovom projekta in s podpisi obeh mentorjev FS in FERI (obrazec se uporabi zgolj za namen prijave predloga projekta),
  • dispozicijo Projekta (oz. diplomskega dela) z izpostavljenim inženirskim problemom in podpisom mentorjev (FS in FERI).

 

Koordinator študijskih programov Mehatronike

izr.prof.dr. Aleš Hace