Projekti

Laboratorij je solidno opremljen s strojno in programsko opremo, ki služi za raziskovalno dejavnost in za pedagoški proces. Seznam temeljnih in mednarodnih projektov je objavljen na strani Inštituta za robotiko.

Industrijski (razvojno-raziskovalni) projekti:

  • MESIA - Mobilni vir električne energije z integracijo alternativnih virov energije, 2008 - 2009 , naročnik: Iskra Avtoelektrika, projektni partnerji, vodja Milanovič M.
  • HyMIV - Sistem gorivnih celic kot pomožni vir energije za zagotavljanje avtonomnosti vojaških vozil, 2006 - 2008, naročnik: Ministrstvo za obrambo RS, vodja Milanovič M.
  • MOGEUS - Motor-generator in AC-DC pretvornik za brezkontaktni prenos energije na rotirajoče telo, 2005 - 2006, naročnik: TECES, Kolektor Group, projektni partnerji, vodja Milanovič M.
  • RESPRE - Resonančni pretvornik za brezkontaktni prenos energije na rotirajoče telo, 2005 - 2006, naročnik: TECES, Kolektor Group, projektni partnerji, vodja Milanovič M.
  • AIZ - Generator in 3-fazni AC - enofazni AC pretvornik za napajanje 4kW izmeničnih motorjev, 2005 - 2006, naročnik: Iskra Avtoelektrika, TECES, projektni partnerji, vodja Milanovič M.