Projekti

Temeljni projekti:

" Temeljni projekt je izvirno eksperimentalno oziroma teoretično delo, s katerim želimo pridobiti predvsem novo znanje o osnovah pojavov in zaznavnih dejstvih."
vir: ARRS

Aplikativni projekti:

" Aplikativni projekt je izvirno raziskovanje, ki ga izvajamo zato, da bi pridobili novo znanje, usmerja pa se predvsem k praktičnemu cilju ali namenu."
vir: ARRS

Industrijski projekti:

Seznam industrijskih (razvojno-raziskovalnih) projektov je dosegljiv na straneh laboratorijev.

Programi EU in mednarodni projekti:

Shema Akronim Naslov Vodja Trajanje Prijavitelj

ERASMUS+

AutoUniverse 2015-1-CZ01-KA203-013986

Automotive Quality Universities

Hace A.,
Rodič M.

1.9.2015 -

31.10.2017

TU Ostrava, Češka

LLP (Tempus)

NeReLa 543667-TEMPUS-1-2013-1-RS-TEMPUS-JPHES

Building Network of Remote Labs for Strengthening University Secondary Vocational Schools Collaboration

Rojko A.

1.12.2013 -

30.11.2016

University of Kragujevac, Srbija

7 OP

HYPSTAIR 605305 FP7-AAT-2013-RTD-1

Development and Validation of Hybrid Propulsion System Components and Sub-systems for Electrical Aircraft

Milanovič M.,
Hace A.,
Rodič M.,
Truntič M.

1.9.2013 -

28.2.2016

PIPISTREL podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina, Slovenija

Erasmus

MoMendys

Modeling Methods for Technical Dynamic Systems

Rojko A.

1.9.2013 -

31.8.2014

Carinthia University of Applied Sciences, Avstija

LLP (Leonardo da Vinci_TOI)

SustEner CZ/11/LLP-LdV/TOI/134002

Teaching Energy for Sustainable World

Rojko A.

1.12.2011 -

30.11.2013

Vysoke učeni technicke v Brne, Češka republika

SI-AT

TEDUSAR

Reševalni roboti-tehnologija in izobraževanje

Šafarič R.,
Uran S.

1.9.2011 -

30.8.2014

Graz Technical University, Avstrija

Erasmus

STECET

Science & Technology – European Cooperation in Education and Training

Rojko A.

1.9.2011 -

1.9.2012

Universiteit Antwerpen, Belgija

Razvoj kompetenčnih centrov v obdobju 2010-2013

KC-SURE

Kompetenčni center napredni sistemi učinkovite rabe električne energije

Rodič M.

1.1.2011 -

31.12.2013

TECES, Slovenija

LLP (Leonardo da Vinci)

EPRAGMATIC

E-Learning and Practical Training of Mechatronics and Alternative Technologies in Industrial Community

Rojko A.

1.11.2010 -

31.10.2012

Univerza v Mariboru, Slovenija

European Regional Development Fund (ERDF) under the Operational Programme Slovenia-Austria 2007-2013

CESLA

Cross-border Implementation of Environmentally Friendly Ultra-light Vehicles in Slovenia and Austria

Rodič M.

maj 2009 - april 2012

TECES

Erasmus

TARET

Training in Advanced Remote Engineering Technologies

Šafarič R.

1.2.2009 -

31.10.2009

Universiteit Antwerpen, Belgija

ASO

Cost Oriented Robots for Manufacturing Automation

Šafarič R.

1.6.2008 -

1.3.2009

Vienna University of Technology, Avstrija

LLP

IRMA

Inter-countries Research for Manufacturing Advancement

Hace A.

1.1.2008 -

31.12.2009

University of Technology in Košice, Slovaška

Tempus

CD_JEP-41029-2006

Interdisciplinary Engineering Education Establishment I.E.E.E

Jezernik K.

30.9.2007 -

30.11.2009

Imperial College London, Velika Britanija

LLP (Leonardo da Vinci_TOI)

2007-5050-LdV-TOI MeRLab

Innovative Remote Laboratory in the E-training of Mechatronics

Jezernik K.

1.10.2006 -

31.12.2008

B2, Slovenija

LLP (Leonardo da Vinci_TOI)

2006-CZ/06/B/F/PP-168022 EDIPE

E-learning Distance Interactive Practical Education

Jezernik K.

1.10.2006 -

31.12.2008

Brno University of Technology, Češka republika

6 OP

HI-CEPS

High Integrated Combustion Electric Propulsion System

Milanovič M., Rodič M.

1.9.2006 -

30.9.2011

C.R.F. Societa Consortile per Azioni, Italija

6 OP

HYSYS

Fuel Cell Hybrid Vehicle System Component Development

Milanovič M., Rodič M.

1.12.2005 -

30.11.2010

Daimler Chrysler, Nemčija

Phare 2000

E-VINTER

Creating Innovative Learning Environment, E-skills and Competences Development for Supporting the Promotion of Informal Education in Lifelong Learning

Jezernik K.

30.4.2005 -

30.7.2006

Institut Jožef Stefan, Slovenija

Socrates Erasmus

MARE

A Joint Master Program in Remote Engineering

Šafarič R.

1.12.2004 -

1.12.2006

Carinthia University of Applied Sciences, Avstrija

Bilateralni projekti

Država

Oznaka

Naslov

Nosilec

Trajanje

Romunija

BI-RO/12-13-015

Tehnike za simulacijo in vodenje robotov v minimalno invazivni kirurgiji

Hace A.

2012

2013

Bosna in Hercegovina

BI-BA/12-13-22

Elektromotorni pogoni za električna in hibridna vozila

Milanovič M.

2012

2013

Srbija

BI-RS/10-11-021

Razvoj naprednega industrijskega mehatronskega produkta in validacija njegovega prostorskega analitičnega modela z eksperimentom in računalniškimi simulacijami

Jezernik K.

2010

2011

Ukrajina

BI-UK/09-10-014

Daljinsko vodeni laboratorij za raziskavo fizičnih lastnosti večplastnih nanosistemov s "spin-dependent electron scattering" metodo

Šafarič R.

2009

2010

Madžarska

BI-HU/09-10-002

Dogodkovno krmiljen robotski sistem v povezavi z upravljanjem življenjskega cikla proizvodnih informacij

Jezernik K.

2009

2010

Bosna in Hercegovina

BI-BIH/08-09-013

Tehnike mehkega računanja v mobilni robotiki

Šafarič R.

2008

2009

Madžarska

BI-HU/07-08-007

Kompleksna analiza obnašanja robotov v proizvodnih aplikacijah

Jezernik K.

2007

2008

Turčija

BI-TR/04-07-006

Vodenje mehanskega gibanja v drsnem režimu

Jezernik K.

2004

2007

 

Nacionalni projekti

EVA4green - Ekološki Varen Avtomobil za zeleno mobilnost


Upravičenec: UM FERI Inštitut za robotiko

Vrednost projekta: 8.936.962,50 EUR

Višina sofinanciranja: 5.892.004,63 EUR

Prednostno področje SPS: Mobilnost

Obdobje izvajanja: 01.09.2016 - 28.02.2019
Partnerji

Opis programa:

V okviru projekta na Inštitutu za robotiko (UM FERI) sodelujemo v razvoju tehnologije komponent in sistemov za elektrifikacijo glavnega pogona vozila, natančneje 48V električnega pogonskega sistema s trajnimi magneti  ter HV/LV dvosmernega DC/DC pretvornika.