Študijski programi

Na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko lahko izbirate med različnimi zanimivimi študijskimi programi. Sodelavci Inštituta za robotiko sodelujemo v naslednjih študijskih programih:

Univerzitetni študijski program Elektrotehnika

Dodiplomski univerzitetni študijski program 1. stopnje. Študij traja 3 leta (6 semestrov). Število kreditnih točk ECTS: 180. Ob vpisu v 2. letnik študija lahko študent izmed razpoložljivih smeri izbere študijsko smer Avtomatika in robotika. Dodatne informacije so dostopne na feri.um.si/studij/programi/prva-stopnja/un/e/.

Univerzitetni študijski program Mehatronika

Dodiplomski univerzitetni študijski program 1. stopnje. Študij traja 3 leta (6 semestrov). Število kreditnih točk ECTS: 180. Študijski program izvaja Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko skupaj s Fakulteto za strojništvo. Dodatne informacije so dostopne na feri.um.si/studij/programi/prva-stopnja/un/meh/.

Visokošolski študijski program Elektrotehnika

Dodiplomski visokošolski strokovni študijski program 1. stopnje. Študij traja 3 leta (6 semestrov). Število kreditnih točk ECTS: 180. Ob vpisu v 2. letnik študija lahko študent izmed razpoložljivih smeri izbere študijsko smer Avtomatika in robotika. Dodatne informacije so dostopne na feri.um.si/studij/programi/prva-stopnja/vs/e/.

Visokošolski študijski program Mehatronika

Dodiplomski visokošolski strokovni študijski program 1. stopnje. Študij traja 3 leta (6 semestrov). Število kreditnih točk ECTS: 180. Študijski program izvaja Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko skupaj s Fakulteto za strojništvo. Dodatne informacije so dostopne na feri.um.si/studij/programi/prva-stopnja/vs/meh/.

Magistrski študijski program Elektrotehnika

Podiplomski študijski program 2. stopnje. Študij traja 2 leti (4 semestre). Število kreditnih točk ECTS: 120. Študent ob vpisu izmed razpoložljivih izbere želeno smer Avtomatika in robotika. Dodatne informacije so dostopne na feri.um.si/studij/programi/druga-stopnja/mag/e/.

Magistrski študijski program Mehatronika

Podiplomski študijski program 2. stopnje. Študij traja 2 leti (4 semestre). Število kreditnih točk ECTS: 120. Študijski program izvaja Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko skupaj s Fakulteto za strojništvo. Izvaja se skupaj s Fakulteto za strojništvo. Dodatne informacije so dostopne na feri.um.si/studij/programi/druga-stopnja/mag/meh/.

Doktorski študijski program Elektrotehnika

Podiplomski študijski program 3. stopnje - pridobitev naziva doktor znanosti s področja elektrotehnike. Študij traja 3 leta (6semestrov). Število kreditnih točk ECTS: 180. Študijski program nima smeri. Dodatne informacije so dostopne na feri.um.si/studij/programi/tretja-stopnja/dr/e/.