Diplomanti

Seznam diplomantov od leta 2000.

Ačko Aleksander Nadgradnja programskega paketa Elcad za dokumentiranje elektro projektov
Ačko Aleksander Kalilna linija vzmetnih listov
Ahtik Tadej Analiza lastnega razvoja elektronskih sklopov v Gorenju
Alvarez Gensana Carme Digital control of buck converter
Apat Jan Tehnično varovanje centralne čistilne naprave Šaleške doline
Arcos Heredia Angel Javier Remote voltage measurement using two EZ430-RF2500 modules by simpliciti communication protocol
Arzenšek Gregor Vmesnik za uporabo procesorske karte s tms320f28335 v vodenju izmeničnih motorjev
Bajc Matjaž Projekt robotske celice za MAG varjenje
Bartlmä Denis Nadgradnja in rekonstrukcija linije ohišij Miramondi
Berginc Roman Vmesnik med spletnim mestom in MATLAB-OM
Berk Peter Teleoperiranje regulacije hitrosti servopogona s pomočjo simulinka
Bernard Peter Vakuumska izplinjevalna naprava
Bernard Peter Naprava za ultrazvočno lepljenje škatlic
Bobek Damjan Teleoperiranje mehatronskega sistema
Božič Nina Izdelava mikro-vakuumskega prijemala za potrebe gradnje MEMS-ov
Božnik Andrej Elektronsko vezje za pogon motorjev humanoidnega robota z uporabo CAN bus
Brecl Mihael Razsmernik za napajanje elektroluminiscentne folije
Brečko Bojan Laboratorij za mehatroniko v izobraževalnem procesu na VSŠ Ptuj
Brečko Bojan Regulacija položaja vozička na palici s pomočjo mehke logike
Brezovnik Simon Uporovno točkovno varjenje z robotom Renault ACMA XR701
Brezovnik Simon Vizualizacija in SCADA nadzorni sistem preoblikovalne linije ohišij v podjetju Gorenje Indop d.o.o.
Cafuta Vojko Povezava avtomatiziranih in robotiziranih podprocesov proizvodnje sanitarnih armatur v MNM d.d. - Armal
Calvet David Solé Lossless snubber circuit for three-phase active buck converter
Criado Muñez David Application of communication between two microcontrollers using CAN
Čadonič Matevž Alfa-beta sledilnik
Čas Jure Izdelava zveznega nevronskega sliding-mode regulatorja za teleoperiranje SCARA robota
Dajčman Aleš Avtomatizacija signirnega stroja
Deržič Tadej Avtomatiziran dvoosni sledilni fotonapetostni sistem z uporabo odprtokodne platforme Arduino in programske opreme Labview
Dolanc Tomi Načrtovanje in izvedba sistema za regulacijo temperature
Dominko Matej Naprava za krožno varjenje
Dražnik Matic Ocena varnosti robotske celice z vgrajenim robotom ACMA XR701 na podlagi varnostnih standardov ISO 10218-1
Drobnjak Radovid Odprtokodno razvojno okolje za sistem AVR Butterfly
Dušej Boris Krmiljenje modela proizvodnega procesa
Dušej Boris Optimizacija parametrov PID regulatorja enosmernega motorja z genetskim algoritmom
Dvoršič Robert Načrtovanje lesnoobdelovalnega stroja
Ekić Sanel Avtomatizacija linije za reciklažo odpadnega aluminija
Elbl Aleš Manipulator za odstranjevanje odpadnih dolivkov na stroju za brizganje plastike
Fajt Dejan Planiranje poti neholonomnemu robotu
Falgowski Dawid Control of two degree freedom robot
Ferme Gašper Analiza in sinteza krmilnega sistema vodenja varnostnih vrat obdelovalnega stroja
Gašparić Robert Polnilnik baterije prenosnega telefona z gorivno celico
Germadnik Mitja Rezervacijski sistem za telelaboratorij
Gjura Andrej Analiza in načrtovanje sončne elektrarne
Gjura Dejan Krmiljenje in daljinski nadzor kopresorske postaje
Gjureč Andrej Konstrukcija mehanizma in sinteza vodenja paralelnega manipulatorja "Parman"
Glamnik Andro Uporaba haptične naprave v robotiki
Glamnik Andro Vodenje virtualnega šest osnega robota z haptično napravo
Globačnik Gregor Odprtokodna programska prema za elektrotehnike
Golenko Mitja Vodenje robota Parman s pomočjo umetnega vida
Golež Primož Načrtovanje elektro-opreme obdelovalnega stroja
Golež Primož Gradnja kinematičnega modela virtualne robotske celice
Golob Matjaž Razvoj stroja za vrtanje lukenj v aluminijaste ograjne profile
Golob Mitja Hlajenje petromata
Grabner Žan Določitev optimalnega delovnega prostora robota
Gračner Marko Konstrukcija prototipa koordinatne CNC-mize
Grilc Andrej Regulator stanja pri DC-DC pretvorniku navzdol
Hace Peter Avtomatizacija procesa pozicioniranja pralne grupe pralnega stroja
Halilović Mirsad Izdelava programske opreme za robotsko učno celico
Hanžič Franc Vodenje modela osebnega dvigala na daljavo
Hanžič Franc Vodenje modela osebnega dvigala na daljavo
Hedrih Igor Direktni in inverzni kinematični model šolskega učnega robota
Hedrih Igor Teleoperiranje kamere preko interneta
Herlič Jernej Projektiranje in izdelava malega vetrnega generatorja
Horvat Boris Uporaba programskih orodij za modeliranje in animacijo
Horvat Darko Izvedba brezkontaktnega merilnika temperature s pomočjo mikrokrmilnika
Horvat Janko Teleoperiranje LEGO Mindstorms pogona
Horvat Janko Vodenje sinhronskega motorja s Hallovim dajalnikom
Horvat Klemen Karakterizacija vibracij pralnega stroja
Horvat Robert Avtomatiziran stroj za ovijanje palet
Horvat Robert Emulacija mehanskih bremen pogona z asinhronskim motorjem
Hrženjak Darko Mikroračunalniško krmiljen tiristorski usmernik
Hunjadi Vladimir Projektiranje in izvedba Ćuk-ovega DC-DC pretvornika
Jagarinec Albin Adaptivni regulator z mehko logiko za dvoosni SCARA mehanizem
Javšnik Gregor Razvoj programske in aparaturne opreme invalidskega vozička
Jegrišnik Boštjan Emulacija bremena sinhronskega motorja, izvedena z enosmernim motorjem
Jegrišnik Boštjan Vpliv gravitacije na delovanje servomotorja
Jelušić Tadej Zasnova in izvedba regulacije hitrosti avtomobila s tempomatom
Jereb Marjan Izdelava naprave za sortiranje ojnic
Jevšenak Gregor Linija za obdelavo ohišja turbopolnilnika
Jug Anton Programirljiv logični krmilnik na osnovi mikrokrmilnika
Jurčič Boštjan Informatizacija linije 2 v obratu HZA družbe Gorenje d.d.
Kancler Aleš Razvoj ohišja in uporabniškega vmesnika za krmilno enoto fotovoltaičnega sistema
Kapun Aljaž Opremljanje pretvornika za vektorsko vodenje asinhronskega motorja = Fitting out of inverter for vector control of induction machine
Karlovčec Marko Komunikacijske povezave senzorike na invalidskem vozičku
Keber Marko Robotiming priprava prikaza
Ketiš Aleksander Korekcija faktorja moči pri trifaznem tranzistorskem usmerniškem vezju
Kežmah Marko Avtonomno sledenje mobilnih robotov
Kirbiš Tomaž Snovanje in vodenje mehanizma z eno prostostno stopnjo
Kladnik Matej Izravnalnik napetosti Li-Po celic za električno vozilo
Klančnik Tadej Racionalizacija montaže bobnastih kosilnic
Klavž Gregor Robotska celica za injekcijsko brizganje plastike
Klobučar Rok Načrtovanje poti mobilnih robotov
Kociper Andrej Zajemanje fizikalnih veličin s pomočjo oddaljenega mikrokrmilnika MSP430
Kodrič Iztok Trifazni močnostni pretvornik za pogon električnega skuterja
Kohek Denis Posodobitev tehnologije ovijanja paketov v podjetju Codex d.o.o.
Kolar Marko Vodenje SCARA robota z mehko logiko
Konjedic Tine Enostopenjski DC-AC pretvornik za solarne sisteme
Konovšek Janez Inovativna zasnova in izvedba mobilne robotske platforme
Koprivc Aleš Avtomatizacija linije taljenja odpadnega aluminija
Korat Stanislav Gradnja krmilno napajalnega dela mehanizma robotskega vida
Koren Zdravko Računalniška integracija proizvodnje v Marles hiše Maribor
Korošec Lucijan Tokovna regulacija enostopenjskega DC-AC pretvornika
Kosi Janko Krmiljenje transportnega sistema
Kovač Denis Avtomatizacija varjenja podvozja vagona z varilno robotsko celico
Kovše Uroš Vodenje in simulacija transportnega sistema Bosch TS1 z uporabo programskega orodja Stateflow
Krajnc Borut Samonastavljivi regulator za robotski mehanizem osnovan na teoriji rojev delcev
Krajnčič Matej Avtomatizacija stroja za rezanje navojev
Krajner Uroš Avtomatizacija odprtega vodnega hladilnega sistema
Kralj Milan Izolirani SEPIC pretvornik
Kranjec Valentin Merjenje faznih napetosti pri pulznoširinsko moduliranih pogonih
Kreft Andrej Uporaba mikrokrmilnikov v varilni tehnologiji
Krt Andrej Načrtovanje hidravlične dvižne ploščadi
Krulec Simon Robotski teleskop
Kuharić Miroslav Multifazni pretvornik navzdol
Kuzman Peter Pretvorniki enofazne napetosti v trifazno z uporabo Parkove transformacije
Lebar Uroš DC-DC pretvornik višjega reda z visoko stabilnostjo
Ledinek Andrej Izvedba robotske celice za avtomatizacijo penjenja vzglavnikov v podjetju Johnson Controls
Lepej Peter Uporaba računalniškega vida za nadzor in upravljanje mobilnih platform
Leskovar Darjan Mikrokrmilniški sistem za testiranje malih gospodinjskih aparatov v proizvodnji
Lukman David Izdelava in karakterizacija termično skladnih sistemov za mikrooptične namene
Mali Aleš Elektronski sistem za nadzor uporabe ustreznega materiala pri strojih za brizganje plastike
Mandelc Darko Izboljšava testne elektronske naprave za simulacijo zemeljskih stikov pri tri-faznem napetostnem sistemu
Marguč Jaka Načrtovanje in izdelava vodenja servopogona mehanizma stereo računalniškega vida
Marjanovič Sašo Aktivno elektronsko breme zasnovano na multifazni strukturi pretvornika navzgor
Marjanovič Sašo Regulacija položaja z mehko logiko za telerobota
Martín-Barbadillo Alonso Luis Design and simulation of an automatic solar tracking system
Matija Janez Avtomatizacija preizkuševalnega stroja za dinamično obremenjevanje vzorcev
Mejrić Damir Razvoj naprave za lomljenje opcijskih jezičkov na krmilnih enotah pralnega stroja PS-05
Mikic Tomaž Projektiranje avtomatizacije strojnih naprav v IZC Šentilj
Miklavžina Rok Termohidravlične in ekonomske optimizacije sistema daljinskega vodenja ogrevanja Šaleške doline
Moškon Milan Simulacija trifaznega razsmernika z minimalnim številom polprevodniških stikalnih elementov
Motaln Tadej Avtonomno raziskovanje mobilnega robota z meta-operacijskim sistemom ROS (Robotski operacijski sistem)
Mujakić Mirsad Povezava robota ACMA XR701 in krmilnika APRIL 5000
Natlačen Andrej Robotizirana delovna celica v Steklarni Rogaška D.D.
Nikić Mario Uporaba NI ELVIS II razvojne plošče za hitro preizkušanje regulacijskih sistemov
Novak Boris Avtomatizacija polnilnega stroja
Novak Srečko Grelna naprava za gretje XT akrilnih plošč
Ošlaj Benjamin DC-DC pretvornik za termoelektrični sistem
Oštir Matjaž Vodenje nelinearnega mehanizma z metodami mehkega računanja
Otič Jernej Izvedba mehkega regulatorja hitrosti mobilnega robota s poljem programirljivih logičnih vrat
Otič Jernej Uporaba FPGA vezij pri učnem procesu in izvedba regulacije pretvornika navzdol
Otorepec Niko Uporaba mikrokrmilnikov Texas Instruments družine MSP 430 v avtomatiki
Pačnik Gregor Prepoznavanje govora z nevronskimi mrežami
Paripović Tomaž Zasnova senzorike in komunikacijskega protokola za avtomatiziran poljedelski stroj
Pernat Sašo Hardware-in-the-loop simulacijske metode
Petrič Tadej Robotsko vodenje dinamičnega bremena
Pintar Tomaž Mini mobilni robot za vožnjo po labirintu
Plazovnik Andrej Paralelni manipulator PARMAN
Pogorelc Bogdan Diagnoza metabolnega sindroma s pomočjo Fuzzy Artmap nevronskih mrež
Poteko Jure Avtomatizacija namenskega stroja za gumarsko industrijo
Potočnik Srečko Robotska celica za manipulacijo 20 - 40 kg vreč na EURO paleto
Pregrad Bojan Primerjava TIG in plazemskega varjenja z industrijskim robotom
Pregrad Bojan Teleoperiranje regulacije položaja servo pogona s pomočjo Simulinka
Prelog Matjaž Nadzorni sistem za vodenje časovne in stroškovne uporabe biljardnih miz
Prkič Denis Projekt razvoja novega energetskega okna za bivalne enote v podjetju Arcont IP d.o.o.
Pšeničnik Damjan Modernizacija krmilja ter ureditev prikazovanja napak na indukcijski peči ABB EBS 15
Rakuša Igor Robotiming meritev časa
Ravnjak Aleksander Trifazni DC-AC pretvornik zasnovan na uporabi Parkove transformacije
Repinc Mitja Merjenje razdalje s stereo vidom
Ribič Sebastjan Vključitev tekstovnega prikazovalnika v sistem vodenja manipulatorja
Robek Mihael Načrtovanje in konstruiranje stopniščnega dvigala
Rojc Aleš USB vodilo v sistemu za daljinsko vodenje ogrevanja
Rojs Davorin Uporaba mikrokrmilnika TMS320F28069 v vodenju sistemov močnostne elektronike
Rudaš Robert Avtomatizacija čistilne naprave
Rudaš Robert Avtomatizacija čistilne naprave
Ruiz Martínez Yurena Implementation of a DPWM block (digital pulse width modulation) for a boost converter
Sans Vicente David Implementation of digital controller for buck converter on microprocessor unit
Simić Mihael Razvoj električnega avtomobila
Slanič Tomaž Genetski regulator za dvoosnega SCARA robota
Sousa Vazquez Juan Manuel Realization and control of a device with a levitating ball
Spasič Matej Model prehajanja toplote v pečici
Strmšnik Janez Programska oprema za trifazni tranzistorski usmernik
Suhadolnik Franc Nadzorni sistem centralnega ogrevanja na osnovi PC mikrokrmilnika
Šadl Blaž Avtomatizirana linija za paletizacijo vreč
Šamperl Peter Izdelava servo pogona za robotski mehanizem
Šibanc Danijel Izgradnja modela učnega robota v programskem paketu WinRobSim
Šibanc Danijel Mehki zaganjalnik asinhronskega motorja
Škorc Gregor Avtomatsko merilno mesto relejev
Šmid Miran Uporaba in stroškovna analiza sistema za upravljanje spletnih vsebin
Šorgo Boštjan Teleoperiranje robotskega sistema preko interneta
Špenga Andrej Večnamenski računalniško voden stroj PCNC2
Špilak Dušan Vodenje avtomatskih drsnih vrat
Špilak Dušan Mobilni robot OD3W
Špindler Matej Bilateralna robotska aplikacija na ARM vgrajenem sistemu z RTAI Linuxom
Šumej Kristijan Izdelava sistema senzorjev pri govornem upravljanju invalidskega vozička
Tajnikar Dejan Nadgradnja zavornega sistema tovornega polpriklopnega vozila
Tarralo Pierre-Olivier Automating of BOSCH transfer system TS1 by SIEMENS PLC S7-300
Tašner Tadej Vodenje in nadzor sistemov z uporabo programskega okolja LabVIEW
Tehovnik Damjan Izdelava in vodenje invertiranega nihala
Tetičkovič Aleš Govorno upravljanje invalidskega vozička
Tetičkovič Aleš Nevronski regulator položaja servomotorja
Tič Vito Snovanje sodobnega hidravličnega agregata
Trglec Mitja Zasnova in izgradnja stroja za izdelavo nano konic
Trobentar Uroš Robotsko sesalno prijemalo z linearnim pogonom in mikrokrmilnikom MSP430
Truntič Mitja Projektiranje EMI filtra za trifazni tranzistorski pretvornik s PŠM korekcijo faktorja premaknitve
Truntič Mitja Teleoperiranje robota
Turščak Mihael Adaptivna regulacija položaja servomotorja s pomočjo nevronskih mrež
Urbančič Luka Vodenje laboratorijskega prilagodljivega proizvodnega sistema z LabVIEW preko interneta
Urlep Evgen Vodenje trifaznega usmernika s korekcijo faktorja moči v vetrnih turbinah
Vajs Matej Izdelava programske opreme za štiri-kvadrantno vodenje PMSM s pomočjo Matlab/Simulinka
Valenko Darko Sinhrono resetiranje ojačevalnika naboja
Valentan Bogdan Razvoj vozila na hibridni pogon s prilagodljivo regulacijo navora pomožnega motorja
Veber Matej Avtomatizacija rezkalnega stroja
Vehovar Sebastijan Razvoj elektronskega vezja za krmilno enoto fotovoltaičnega sistema
Verdel Boštjan Skalarno frekvenčno vodenje vrtljajev štirih vzporedno napajanih asinhronskih motorjev v aplikaciji zračnega klasiranja
Vidal Gonzalez Oriol Commercial frequency converter as variable frequency voltage source
Vidovič Urban Računalniška podpora robotski senzoriki
Vinkler Dušan Digitaliziran trifazni DC-AC pretvornik zasnovan na dvofazno-trifazni transformaciji
Vizler Andrej Avtomatizacija stroja za rezanje papirja
Voglar Dejan Avtomatizacija priprave za varjenje matic na pločevino praga s triprostostnim manipulatorjem
Vogrinc Jožef Elektronsko podprto učenje in preverjanje znanja iz regulacij
Volmajer Rok Grafični vmesnik človek-stroj za XY CNC risalnik
Weinhandl Milan Krmiljenje enostopenjskega konfencijskega stroja
Zapušek Simon Krmiljenje nanorobotske celice s haptično napravo
Zapušek Simon Učenje regulacij s pomočjo Matlab strežnika
Zdolšek Peter Krmiljenje in SCADA nadzor črpališča škajne jame - konti liv
Zorko Anton Usmernik s korekcijo faktorja moči zasnovan na strukturi prevodnega pretvornika in pretvornika navzgor
Zupanc David Transportna proga z vertikalnim dvigom
Zupanc David Referenčni izvor sinusnega toka
Zupanec Nejc Vodenje robotskega mehanizma vida
Žabkar Ervin Kontrola varjenja na stabilnih točkah
Žlaus Uroš Robotska celica za izdelavo dela avtomobilske karoserije
Žogan Boštjan Sistem za merjenje časa in obdelavo podatkov tekmovanja z mobilnimi roboti
Žvar Tanja Vgradnja ultrazvočnih senzorjev na invalidskem vozičku
Adler Martin Vizualizacija in krmiljenje elektro-pnevmatskega sistema z virtualnim krmiljem
Adler Matjaž Avtomatizacija frezalnega centra v obdelovalni celici
Antončič Marko Merilni in nadzorni modul za termoelektrični sistem
Babič Mitja Gradnja mikrostruktur z nanorobotsko celico
Barat Dominik Električni pogon velomobila
Batorek Jure Avtomatizacija tračne žage za rezanje kovin Prvomajska SELECT-O-MAT-320
Bele Domen Elektronski sistem za vodenje izmeničnih motorjev - vmesniško vezje za mikrokrmilnik TMS320F28335
Bernhard Tadej NI FPGA sistem za zajemanje podatkov preizkuševališča pralnega stroja
Bitenc Primož Razvoj komunikacije med Siemens simatics S120 in mikrokrmilnikom
Bolarič Rok Hibridno električno vozilo - načrtovanje sistema agregata za podaljšanje dosega
Bovha Klementina Avtomatizacija pomika fotoaparata
Bratuša Marko Poraba AFM sonde za potrebe nanorobotike
Brečko Slavko Hibridno električno vozilo - napajalno zaščitno vezje za oskrbo z energijo
Breznik Aleš Razvoj testiranja elektronske naprave CAC
Breznik Mirjam Priprava simulatorja GAZEBO za simulacijo postopkov SLAM
Budja Miro Nadzor objektov s pomočjo obstoječih internetnih povezav in vodenje parkirnih prostorov
Burič Žiga Rekonstrukcija polavtomatskega sito-tiskarskega stroja
Cingl Robert Avtomatizacija linije za paletizacijo in transport posod
Copot Damjan Sistem sončne elektrarne-mehanska konstrukcija solarnega pretvornika
Čakš Aljaž Implementacija sistema za on-line spremljanje stanja hidravličnih olj na osnovi PLK
Černe Filip Hibridna naprava CNC
Čibri Denis Avtomatizacija natikanja gumijastih distančnikov na bovdne
Črešnik Vid Elektronski sistem za vodenje izmeničnih motorjev - pretvorniško vezje
Drobnič Matjaž Izdelava rezkarja CNC za manjše lesene izdelke
Drol Stanislav Daljinsko vodeno vozilo za premagovanje stopnic
Fekonja Andrej Vodenje transportnega sistema Bosch TS1 s programskim paketom Matlab/Simulink
Ferle Nino A. Brez senzorsko vodenje elektronsko komutiranih enosmernih motorjev
Ferlinc Benjamin Merjenje baterijskega toka v električnih vozilih z uporom shunt
Filipič Mitja Občutljivost kriterijev gibljivosti robotov v okolici singularnih točk
Fister Dušan Načrtovanje samonastavljivega regulatorja 2 DOF robota s pomočjo BA algoritma
Fišer Primož Dvosmerni DC/DC pretvornik
Flac Mihael Vodenje kvadrokopterja s haptičnim vmesnikom Novint Falcon
Forštner Aljaž Uvedba novega elektromotorja v pogon kuhalne enote ekspreso kavnega aparata
Frim Davorin Posodobitev krmilja na lesnem skobeljnem stroju
Geč Jernej Izdelava pnevmatskega sortirnega manipulatorja
Gerlica Božo Razvoj učnega modula za učenje osnov programiranja industrijskih krmilnikov
Golob Zlatko Robotizirano nameščanje ročk na akumulatorske baterije
Gorenšek Primož Krmiljenje portalnega manipulatorja v obdelovalni celici
Grešak Tomaž Integracija peltierjevih TEG elementov v fotovoltaični panel
Gubenšek Mitja Računalniško vodena elektromotorna enota za mehansko obremenjevanje
Hajnc Mihael Labview virtualni učni modeli za laboratorijske vaje
Hari Jernej Dvosmerni stikalni pretvornik za superkondenzator
Hohnjec Anže Krmilnik za fotovoltaični sledilnik soncu
Hrastar Rok Položajno vodenje PCB motorja
Hribar Jernej Izvedba potovalnega računalnika na električnem velomobilu
Jahiri Arben Manipulacija objektov na transportnem traku z robotom FANUC M-1iA
Jene Rok Izdelava sklopa za dekompresijo motorja z notranjim izgorevanjem
Jerebic Luka Razvoj elektronike in programske opreme za daljinsko vodeno kosilnico
Jeseničnik Jaša Naprava za vijačenje in zatiskanje puš
Jovanovič Benjamin Teleoperiranje mobilnega robota s krmilnikom NI SB-RIO 9632
Juhart Matej FPGA krmilnik za BLAC motor pralnega stroja
Jurgec Tadej Logično in fizično povezovanje krmilnika obračalne mize (Siemens) s krmilnikom robota ACMA XR701
Juršič Marko Zasnova avtomatizirane modularne vpenjalne priprave
Kapun Aleš Litij-polimerna akumulatorska baterija za električno vozilo
Karner Timi Zagon sistema obračalne mize na osnovi krmilnika Siemens
Keblič Tadej Naprava za testiranje tipk pralnega stroja
Kelemina Ivan Vodenje 3-osnega mehanizma s krmilnikom CompactRIO
Klajderič Aljoša Merilni modul za višino kvadrokopterja nad tlemi
Klemenčič Aleksander Sekvenčni menjalnik dirkalnika formula student
Klobasa Janez Krmiljenje smeri vožnje invalidskega vozička s pomočjo kompasa
Kociper Tadej Izgradnja kaskadne regulacije za linearni električni motor
Kocmut Silvester Vmesnik za daljinsko vodenje nano-robota
Kočevar Blaž Načrtovanje parametrov servopogona mehanizma stereo računalniškega vida
Kokol Denis Strega CNC-obdelovalnega stroja z robotom KUKA KR30
Kokol Denis Postavitev robotske celice za prenos pečic v podjetju Gorenje d.d.
Korez Kristijan Potapljaška svetilka
Kovač Uroš Integracija obračalne mize z robotom ACMA
Kovše Rok Vodenje CNC rezkalnega stroja z uporabo G-kode
Kozel Rok Eksperimentalna analiza vibracij na pralni grupi
Krajnc Denis Sistem za regulacijo rezalnih sil pri VH frezanju
Kralj Blaž Priprava horizontalnega prototipnega grelnika vode v skladu z varnostnim standardom 60335-2-21
Kramberger Aljaž Vodenje sklopa hibridnega pogona
Krevh Miha Koordinacija izvajanja samodejnega vklopa porabnikov na HE Fala ob upoštevanju obremenitve dizelskega agregata
Leben Niko Programska oprema in vodenje naprave za mešanje koktajlov
Lenart Tine Avtomatizacija pomika fotoaparata
Leskovar Mitja Snovanje čelne hidravlike za traktor Steyr 370 Kompakt
Lilija Klemen USB pulzni oksimeter
Lorbek Boštjan Vzpostavitev CAN-BUS komunikacije z LabVIEW
Lorbek Darko Vizualizacija vodenja lesno obdelovalnega stroja na industrijskem HMI panelu
Lukman Benjamin Sistem sončne elektrarne - načrtovanje vhodnih filterskih komponent
Lupša Peter Nastavitev programa STARTER za krmilnik SIEMENS Sinamics S120 in SIEMENS S7-300 s pripadajočimi elektro vezji
Marčič Tadej Avtomatizacija uporabe deževnice kot sanitarno vodo
Marguč Marko Izdelava pokončnega dvokolesnega mobilnega robota z ARM mikrokrmilnikom
Martinc Jurij Izdelava teleoperiranega dvokolesnega mobilnega robota z mikrokrmilnikom ARM TIVA C TM4C123
Maruša Leon Glavni pretvorniški sistem za pretvorbo proizvedene energije gorivne celice
Mastnak Timotej Delovanje termoelektričnega generatorja v točki maksimalnega prenosa moči
Medved Mihael Dvosmerni DC-DC pretvorniški sistem za pretvorbo proizvedene energije gorivne celice
Medvešek Peter Senzorski modul za merjenje kotnega zasuka kolesa na invalidskem vozičku
Meglič Benjamin Računalniško vodeni 3 osni mehanizem
Mernik Matej Regulacija temperature centralnega ogrevanja z možnostjo daljinskega vklopa
Mesarić Luka Razvoj pogonske glave za krmiljenje laporoskopskih klešč za robotsko roko UR5
Mežnar Nejc Teleoperiranje robotske roke s človeško roko
Mihelčič Matej Avtomatizacija vpenjalne priprave na obdelovalnem stroju
Mikolič Janja Model robota za reševanje v Gazebo simulatorju
Močivnik Jaka Robotska proizvodna celica za označevanje izdelkov s signiranjem
Muminović Sabina Uporabniški vmesnik NI sistema za zajemanje podatkov preizkuševališča pralnega stroja
Muršec Silvester Izdelava mehanskega prijemala sortirnega manipulatorja
Namar Boštjan Gradnja 3D mikrostruktur
Navotnik Matic Avtomatizacija praznjenja orodja in čiščenja gumijastih izdelkov
Novak Andrej Senzorski sistemi robota za reševanje
Novak Tomas Delo robotizirane celice skladno s predpisi ISO 10218/1-2 in direktivo 2006/42/ES (Pravilnik o varnosti strojev)
Nuñez Cervantes Diego Development and design of shopping cart with engine
Ojsteršek Robert Avtomatizacija servo obračalne mize s Siemens Step7 in WinCC flexible
Osek Mitja Izdelava preizkusnega mesta za meritev karakteristik hibridnega sistema
Ouček Boris Razvoj in izdelava 3-osnega CNC rezkalnika
Pajer Rok Regulacija enofaznega razsmernika zasnovanega na dveh pretvornikih navzgor
Papotnik Tadej Kuhanje kave s pomočjo robotske roke Universal Robots UR5
Pečečnik Matic Regulacija izmenične napetosti DC/AC pretvornika
Peinkiher Tom Načrtovanje in izvedba vodenja robotskega stereo vida
Perovšek Tribušon Maj PARMAN robotski interpreter
Peršak Tadej Visokotlačni vbrizgalni sistem za polnenje pijač z vsebnostjo CO[sub]2
Petek Aleš Vodenje robotskega prsta
Petelinšek Anže Vodenje pokončnega dvokolesnega Lego Mindstorms NXT mobilnega robota
Pihler Domen Hibridno električno vozilo - analiza električnih in mehanskih lastnosti vozila
Pinter Matej Programska oprema in zasnova elektronike za števec vrtljajev in obratovalnih ur na cepilniku drv
Pirc Nejc Decentralizirana struktura vodenja lesno obdelovalnega stroja
Pisar Alojzij Naprava za optično kontrolo izdelkov v podjetju Tesnila GK D.O.O.
Pišek Aljaž Sistem za razvrščanje izdelkov na podlagi zaznavanja prisotnosti navojev s kamero USB
Podržaj Darko Elektronski sistem za vodenje izmeničnih motorjev - programska oprema za mikrokrmilnik TMS320F28335
Pogladič Matevž Optimizacija bistrilnika vode v podjetju Acroni d.o.o., Jesenice
Polc Luka Elektronski sistem daljinsko vodene kosilnice za zahtevne terene
Potočnik Sašo Nalaganje ohišij z robotom KUKA
Prah Žiga Izdelava štiriosnega CNC rezkalnega stroja za obdelavo mehkejših materialov
Predikaka Uroš Izdelava dokumentacije za testno mesto linearnega motorja
Prikeržnik Jure Avtomatizacija laboratorijskega XY CNC risalnika
Pučko Rok Bilateralno teleoperiran kolesni mobilni robot
Pušnik Klemen Posodobitev nadzornega in krmilnega sistema hidravličnega agregata
Pušnik Tadej Navigacija robota v delovnem prostoru
Rajh Tomaž Postopki za izdelavo v robotizirani celici (priročnik)
Raner Primož Letalski instrument za prikazovanje letal v okolici s sistemom FLARM
Ravelojaona Toky Fanomezantsoa Uporabniški vmesnik za CNC rezkalni stroj
Razboršek Aleš Krmiljenje izobraževalnega modela rastlinjaka
Reberčnik Matevž Regulacija temperature vode in čiščenje vode v masažnih bazenih
Ribič Jernej Komunikacija krmilnika obračalne mize s krmilnikom robota ACMA
Robida Tomaž Razvoj tehtnice za tehtanje medu na terenu
Rodríguez Martínez Nadia Flywheel energy storage system
Rožič Dejan Simulacijska orodja v robotiki
Rožmarin David Modifikacija mehanizma robotskega stereo vida
Rožmarin Mitja Načrtovanje in izdelava naprave za mešanje koktajlov
Sekirnik Matija Priprava robotiziranega sistema ACMA XR701 in obračalne mize za postopke 3D frezanja
Selič Luka Avtomatizacija meritve motilne moči
Senekovič Jure Povezava kamere z mobilnim robotskim sistemom DaNI
Simončič David Krmilnik za univerzalni motor pralnega stroja
Skledar Stanko Mehanska obdelava z robotom ACMA XR701
Skupek Alen Naprava za zajemanje in obdelavo podatkov natezne trdnosti z uporabo mikrokrmilnika
Slemnik Uroš Izgradnja grafičnega vmesnika za krmilnik linearnega motorja
Spital Jurij Robotska montaža v proizvodnji pralnih strojev
Stegu Žiga Trajnostno testiranje magnetnih stikal
Steničnik Tadej Merilnik upogibne trdnosti brusnih etalonov
Stojmenova Kristina Modeli v robotiki
Strašek Martin Avtomatizacija linije za pakiranje kuhinjskih elementov z uporabo PLK krmilnika
Šarić Miljenko Merjenje rezalnih sil med procesom vh obdelave
Ščavničar Tomaž Podpora sternoklavikularnega sklepa z eksoskeletom
Škafar Benjamin Glasovno upravljanje sistema za nadzor rezalnih sil
Škrobar Aleš Avtomatizirana robotska celica s sistemom fanuc vision
Štefane Matevž Manipuliranje lesno obdelovalnega stroja s komunikacijskim procesorjem za informacijsko tehnologijo
Tašner Gregor Sistem sončne elektrarne - programska oprema procesorske karte
Tertinek Miha Robotska delovna celica s 6-osnim paralelnim robotom FANUC M-1iA
Tovornik David Avtomatizacija sortirnika toaletnega papirja v podjetju Paloma
Trajkovska Kristina Izdelava servopogona prve osi mehanizma stereo računalniškega vida
Trstenjak Gašper Stereo vid z meritvijo razdalje do objekta
Trstenjak Matej Posodobitev krmilja paletirnega stroja paketov na proizvodni liniji Sidel-2 v Radenski d.d.
Tuljak Gregor Vodenje linije HCS-strojev v obdelovalni celici
Velkovski Damjan Mobilni robot z izogibanjem oviram, krmiljen z mikrokrmilnikom arduino uno
Villanueva Carballo Gonzalo Bidirectional DC/DC converter
Vinšek Denis Model reševalnega robota z ozirom na težišče
Vitanc Sandi Razvoj napajalnega modula za piezoelektrično prijemalo
Vozelj Nejc Implementacija programske kode za vodenje tehnoloških operacij frezanja z robotom Acma XR 701
Weichardt Jan Strojna oprema in izdelava načrtov za števec vrtljajev in obratovalnih ur na cepilniku drv
Zadravec Matej Občutljivost kriterijev gibljivosti robotov v okolici singularnih točk
Zagoričnik Stojan Validacija strojne in programske opreme krmilnega modula pralnega stroja
Zorec David Vodenje učne robotske roke Lynxmotion AL5D z uporabo senzorja Kinect
Zrim Grega Haptično vodenje učne robotske roke Lynxmotion AL5D
Zrim Tadej Aplikacija industrijskega robota Fanuc M-1iA
Žgank Žiga Posodobitev avtomatskega krmilja ohlajevalnega traku za kontrolirano ohlajevanje odkovkov v podjetju Unior d.d.

Vir: COBISS, 24.09.2021