Urniki

Urniki za tekoči semester, prikazani za vse študijske programe, ali po predmetih ali po izvajalcih, so dostopni na spletni strani FERI feri.um.si/studij/urniki/.

Študijski koledar za tekoče študijsko leto je prav tako dostopen na feri.um.si/studij/urniki/.