Sodelovanja

Raziskovalno in pedagoško sodelovanje s tujimi in domačimi ustanovami

Sodelovanje s proizvajalci programske in strojne opreme (donacije)