Diplomske teme

Navodila za prijavo dispozicije diplomskega dela in za pripravo diplomskega dela so dostopna na spletni strani FERI feri.um.si/studij/zakljucna-dela/.

Skladno s Pravilnikom o postopku priprave in zagovora diplomskega dela na dodiplomskem študiju študent izbere temo diplomskega dela na osnovi razpisanih tem ali po lastni presoji v dogovoru s predvidenim mentorjem.

Razpisane teme diplmskih in ostalih zaključnih del Inštituta za robotiko so dostopne na spletni strani FERI feri.um.si/studij/zakljucna-dela/.