Gradiva

Predpisano študijsko literaturo lahko nabavite v skriptarnici Tehniških fakultet, dostopna pa je tudi v Knjižnici tehniških fakultet.

Dodatna gradiva za posamezne predmete (navodila za laboratorijske vaje, primeri izpitnih vprašanj,..) so na voljo v sistemu Moodle.