Osebje

Redni profesorji

Izredni profesorji

Docenti

Višji predavatelji

Asistenti

Ostalo osebje

Upokojeni sodelavci

  • doc. dr. PETER CAFUTA, univ. dipl. inž. el.

  • JOŽE HARNIK, dipl. inž. el.

  • zaslužni prof. dr. KAREL JEZERNIK, univ. dipl. inž. el.

Bivši sodelavci

  • BARBARA BOŽIČNIK

  • doc. dr. BORIS CURK, univ. dipl. inž. el.

  • dr. TINE KONJEDIC, univ. dipl. gosp. inž.

  • dr. JOŽE KORELIČ, univ. dipl. inž. el.

  • dr. LUCIJAN KOROŠEC, univ. dipl. inž. el.

  • doc. dr. ANDREJA ROJKO, univ. dipl. inž. el.