Doktoranti

Cafuta Peter Linearno digitalno upravljanje omejenih zveznih objektov
Curk Boris Teorija sistemov s spremenljivo stukturo[!] v sintezi vodenja robotskih pogonov
Čurkovič Milan DSP sistem razširjen z FPGA za vodenje hitro odzivnih pogonov
Dolinar Drago Metode eksperimentalne identifikacije v modeliranju električnih strojev
Drevenšek Dušan Optimiranje izkoristka servo pogona z asinhronskim motorjem
Edelbaher Gregor Brezsenzorska regulacija asinhronskega motorja za nizke hitrosti
Franc Marko Robustno bilateralno teleoperiranje s programirljivim vezjem FPGA
Grčar Bojan Uporaba dominančno razklopljenih modelov v analizi in sintezi dinamičnih sistemov
Hace Aleš Robustno vodenje elastičnih servopogonov
Hanžič Franc Dogodkovno vodenje mehatronskega sistema z modularnimi končnimi avtomati stanj
Hercog Darko Orodja in metode za hitro izvedbo prototipnih algoritmov vodenja in oddaljenih eksperimentov
Horvat Robert Dogodkovno vodenje BLAC motorja
Hren Alenka Robustno vodenje vrtilnega momenta asinhronskega motorja v servo pogonih
Kapun Aljaž Dogodkovno osnovano vodenje motorja s trajnimi magneti
Konjedic Tine Soft switching for improving the efficiency and power density of a single-phase converter with power factor correction
Korelič Jože Napredni 50 kVA dvosmerni aktivni trifazni IGBT AC/AC pretvornik z visoko preklopno frekvenco in visokim izkoristkom
Korošec Lucijan Pulzno gostotno moduliran mikrorazsmernik z aktivnim razklopitvenim tokokrogom
Kos Dejan Vodenje in elektromagnetna skladnost sistemov z močnostnimi stikalnimi pretvorniki
Kumin Ludvik Modeliranje in sinteza vodenja linearnega asinhronskega motorja
Lukman David Prijemalo za objekte v mikro in nanometrskem področju
Mihalič Franc Izboljšanje elektromagnetne združljivosti naključno moduliranega usmernika s korekcijo faktorja moči
Milanovič Miro Samonastavljivi regulator v realnem času v električnem reguliranem pogonu
Polič Aleš Matrični pristop k vodenju diskretnih dogodkovnih sistemov
Premzel Branko Zanesljivo vodenje elektropogonov v strogem realnem času
Prosen Rudolf Direktni AC/DC pretvornik s korekcijo faktorja moči z modulacijskim algoritmom
Rodič Miran Izmenični motorji kot servopogoni v mehatroniki
Rojko Andreja Položajno vodenje nelinearnih mehanizmov z uporabo mehke logike
Šafarič Riko Nevronski regulator pri vodenju robotske roke
Šlibar Primož Regularne tehnike vzorčenja trifaznih stikalno-matričnih usmernikov
Terbuc Martin Odprta struktura robotskega krmilnika
Truntič Mitja Nelinearni pristop k regulaciji pretvornika navzdol z uporabo polja programirljivih logičnih vrat
Uran Suzana Vzpostavljanje kontakta med robotom in okolico
Urlep Evgen Brezsenzorsko vodenje sinhronskega motorja z opazovalnikom magnetnega sklepa trajnega magneta

Vir: COBISS, 24.09.2021