Strojna oprema

Različna strojna oprema v laboratoriju je namenjena tako raziskovalni kot pedagoški dejavnosti.

Industrijska robotska roka ACMA XR 701

Industrijska robotska roka ACMA XR 701

  • Opis: industrijski robotski manipulator PUMA konfiguracije, 6 osi, nosilnost 50 kg, varilni izvor in varilne klešče za točkasto varjenje, varnostna ograja.
  • Namen: industrijska robotizacija, poučevanje industrijske robotike, raziskave na področju prototipnega izdelovanja modelov.
Biokemični reaktor

Biokemični reaktor

  • Opis: pilotski biokemični reaktor za sušenje komunalnih in industrijskih muljev, daljinski računalniški nadzor, kapaciteta mokrega mulja 40 kg, volumen posode 100 dm3.
  • Namen: raziskave in razvoj na področju proizvodnje energentov in organskih gnojil iz različnih vrst mulja.
Nano precizni robotski sistem

Nano precizni robotski sistem

  • Opis: ultra precizni robotski mehanizem, točnost +/- 3,9 nm v odprti položajni zanki, +/- 61 nm v zaprti položajni zanki, 5 osi, enoprstno prijemalo osnovano na uporabi van der Waals-ove sile, enoprstno prijemalo osnovano na osnovi kapilarne sile, delovno področje 2 cm3.
  • Namen: raziskave in razvoj na področju tehnik robotskega asembliranja v nano in mikro skali.
3D tiskalnik RepRap PRotos V2

3D tiskalnik RepRap PRotos V2

  • Opis: 3D tiskalnik za ABS, PLA, Laywood, Laybrick material, velikost tiskanja 240x240x200 mm, višina sloja 0.25 mm, dva ekstruderja.
  • Namen: hitra izdelava 3D prototipov, raziskovalno razvojne aktivnosti aktivnosti.
Reševalni mobilni robot

Reševalni mobilni robot

  • Opis: gosenična mobilna platforma Jaguar s prigrajenimi senzorskimi glavami: laserski senzor, Kinect, infrardeči senzorji, programska oprema omogoča simultano mapiranje okolja in vožnjo po nestrukturiranem okolju.
  • Namen: raziskovalne naloge na področju razvoja reševalnega robota za pomoč reševalcem v primeru potresov in drugih elementarnih nezgod.